Cvičná webová stránka

  1. Stáhněte si košilku webové stránky (pravý klik, Uložit odkaz jako...).
  2. Spusťte (z nabídky Start) aplikaci VS Code. Pokud by se to nedařilo, nainstalujte ji z MS Store.
  3. Otevřte stažený soubor z prvního kroku.
  4. Najděte v souboru prázdné místo mezi značkami <body> a </body> a napište do něj dva řádky: první jako nadpis, druhý jako sdělení.
  5. Soubor uložte (z hlavní nabídky) a ve webovém prohlížeči ověřte, že obě části textu se vypsaly na stejném řádku.
  6. Ve VS Code přidejte do souboru značku (tag) pro nadpis první úrovně a pro odstavec. Dovnitř nakopírujte první, resp. druhý řádek svého textu.
  7. Dovnitř značky <title> napište totéž, co máte v nadpisu první úrovně.
  8. Přidejte další značku odstavce s libovolným textem uvnitř. Uvnitř tohoto textu někde přidejte značku pro tučné písmo, pro kurzívu, nebo (podle vaší libovůle) pro horní nebo spodní index.
  9. Mezi oba odstavce přidejte libovolný obrázek.