IKT pro kvartány

Předmět Informační a komunikační technika na GJS vede Adam Dominec.

Hodiny

Zdroje

Probraná témata